O NÁS

ORGÁNY SPOLKU

ORGÁNY SPOLKU

Centrum politických studií bylo založeno na zásadách decentralizace a kolektivního řízení. Vzhledem k širokému rozsahu jeho činností a široké autonomii, které se jednotlivé části spolku těší, působí zde vedle jeho vedení (hypertext) následující kolektivní tělesa:

VALNÁ HROMADA

Hlavní orgán spolku, který volí členy jednotlivých orgánů a vedení projektů spolku. Koná se zpravidla jednou ročně a právo účastnit se či dálkově hlasovat má každý z více než stovky členů spolku.

SPOLKOVÝ VÝBOR

Jedná se o hlavní výkonný orgán spolku, tvořený 6 členy volenými na funkční období kalendářního roku. Volí předsedu spolku a další spolkové funkcionáře, rozhoduje o členství, financích, hospodaření a záležitostech vnitřního chodu spolku.

V kalendářním roce 2020 jsou jeho členy Adam Karas, Tomáš Konečný, Petr Louda, Petr Svoboda, Lukáš Tamchyna a Jakub Veselý. Tajemníkem výboru je Jakub Vašák.

KONTROLNÍ VÝBOR

Představuje kontrolní a dozorčí orgán spolku, jeho 4 členové jsou voleni na dvouleté funkční období s každoroční obměnou poloviny členů. Vedle běžné kontrolní role zodpovídá také za určité administrativní funkce. Předseda kontrolního výboru zastupuje předsedu spolku.

V kalendářním roce 2020 jsou jeho členy Jakub Adámek, Jan Pivoda, Šimon Presser a Jáchym Stolička.

ODBORNÝ PORADNÍ VÝBOR

Za účelem hodnocení vnitřní kvality jednotlivých projektů, naplňování jejich koncepce a poskytování konzultací vedením projektů byl v roce 2016 zřízen poradní výbor spolku. Jeho členové jsou voleni z řad bývalých vedení spolkových projektů, kteří předávají zkušenosti svým nástupcům. Předsedou odborného poradního výboru je určený člen spolkového výboru, kterým je od dubna 2020 Petr Svoboda.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >